Kedves Látogató! Üdvözöllek a Noorla Ajándékbolt honlapján.

Kérdése van? Hívjon minket! +36205013684

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I. PREAMBULUM

 

Üdvözöljük! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

 

Tájékoztatjuk, hogy jelen általános szerződési feltételek [továbbiakban: ÁSZF] a www.noorla.hu weboldalon [továbbiakban: weboldal] elérhető szolgáltatás felhasználó [továbbiakban: felhasználó] általi igénybevételének használati feltételeit tartalmazza.

 

Irányadó jogszabályok:

 

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

 

A weboldal használatához szükséges, a jelen ÁSZF által nem tartalmazott technikai tájékoztatásokat a weboldal tartalmazza.

 

A weboldal használatával a felhasználó automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

II. SZOLGÁLTATÓI ADATOK

 

Név:

Noorla Kft.

Székhely:

2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 713.

Levelezési cím:

2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 713.

Cégjegyzékszám:

11-09-028639

Nyilvántartásba vevő hatóság:

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

29167571-2-11

Statisztikai számjel:

29167571-4791-113-11

E-mail cím:

info@noorla.hu

Weboldal:

www.noorla.hu

Számlavezető bank:

OTP Bank

Számlaszám:

11740009-24116666

 

 

 

 

 

továbbiakban: szolgáltató

 

III. TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

Név:

UNAS Online Kft.

Székhely:

9400 Sopron

Elérhetőség:

unas@unas.hu

Weboldal:

unas.hu

 

III. A WEBOLDALON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

 

Textil, játék, ajándék és egyéb kiegészítők webáruháza.

 

IV. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

IV/1.     Felelősség

 

A felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért és hogy a felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

A felhasználók által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat – különösen, de nem kizárólagosan a hozzászólások – a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

IV/2.     Szerzői jogi védelem

 

A weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így üzleti, kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos.

 

V. FOGALMAK

 

 • Felhasználó: lásd pont
 • Szolgáltató: lásd pont
 • Felek: szolgáltató és felhasználó együtt
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 • Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
 • Weboldal: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
 • Szerződés: felek között a weboldal és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 • Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi
 • Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,
 • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 • a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

VI. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS FOLYAMATA

 

VI/1.     Megrendelés

 

A weboldal termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a felhasználók számára. A weboldalon a felhasználó menüpontok segítségével böngészhet.

 

A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg, melyek között az Akciós termékek kategóriában a webáruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre a webáruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít.

Az Újdonságok menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A weboldalon lehetőség van kulcsszó keresésre, melynek során a keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

 

Első lépés:

A kiválasztott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A felhasználó a Megrendelés gombra kattintva folytathatja a vásárlási folyamatot.

 

Második lépés:

Három opció válik elérhetővé, ezek a belépés, a regisztráció és a regisztráció nélküli vásárlás.

 

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a felhasználónak megadnia:

 

 • e-mail cím,
 • név,
 • telefonszám,
 • számlázási cím,
 • ha eltérő akkor szállítási cím.

 

Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges.

 

A sikeres regisztrációról a felhasználó e-mailben és a weboldalon is tájékozódhat.

 

A felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

 

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a felhasználó felelős, továbbá a felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

 

Elfelejtett jelszó esetén a weboldalon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben

a Felhasználó korábban regisztrált a weboldalon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

 

Harmadik lépés:

A felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot.

 

A felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését.

 

A véglegesítésről a weboldalon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a szolgáltató felé.

 

Megrendelési szándéktól függetlenül a felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el.

Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

 

VI/2.     Ajánlati kötöttség és visszaigazolás

 

A szolgáltató a felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a felhasználó a visszaigazolást nem kapja meg 48 órán belül, úgy a felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termék(ek)et pedig nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

VI/3.     A szerződés létrejötte

 

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti

szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

 

VI/4.     A szerződés iktatása

 

A weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

A szolgáltató nem veti alá magát bármilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

 

VI/5.     Számla

 

A szolgáltató elektronikus számlát állít ki, amelyet az áruval együtt küld meg a vevő részére.

 

VI/6.     Fizetés

 

                A fizetés három módon lehetséges:

 

 • Online Bankkártyás [SimplePay] - folyamatban
 • Utánvét + 890.- Ft kezelési költség
 • Készpénzzel személyes átvételkor

 

VI/7.     Átvételi lehetőségek és szállítás

 

A szállítási módok felsorolása, amelyet a szolgáltató biztosít az alábbiak.

 

Az online megrendelt termékek kiszállítása, szállítási módtól függetlenül a termék tárgyoldalon feltűntetett várható szállítási időn belül történik, raktáron levő termékeknél pedig 1-5 munkanapon belül.

 

Szállítási módok:

 • MPL futárszolgálat házhozszállítással, melynek díja bruttó 1975- Ft, azonban a 25.000.- Ft feletti vásárlásnál ingyenes.
 • PostaPonti átvétel, melynek minimum díja bruttó 1525.- Ft, azonban 25.000.- Ft felett ingyenes.
 • A szolgáltatóval előre egyeztetett helyen
 • GLS futárszolgálat házhozszállítással, melynek díja 1890.- Ft.

 

A termék átvételekor a felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e.

 

Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a szolgáltató díjmentesen biztosítja.

 

Az átvételt követően észlelt sérülésért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A szolgáltató késedelme esetén a fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szállítási díj közvetített szolgáltatásnak minősül.

 

VI/8.     Termék rendelkezésre állása

 

Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a szolgáltató a megrendelést leadó felhasználó számára haladéktalanul visszautalja.

 

VI/9.      Árak

 

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.  Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a szolgáltató az árakat módosítsa, mely azonban nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a megrendelést leadó felhasználó

eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

VI/10.   Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

 

Amennyiben a felhasználó korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át – ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt -, vagy a termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a szolgáltatóhoz, a szolgáltató a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

 

Szolgáltató visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával. Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a felhasználót.

 

VI/11.   Külföldre történő értékesítés

 

Szolgáltató nem különbözteti meg a weboldal használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a szolgáltató Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, szolgáltató nem köteles a felhasználó tagállami szerinti nyelven kommunikálni. Szolgáltató nem köteles megfelelni a felhasználó tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek és hogy tájékoztassa a felhasználót ezekről a követelményekről. Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában magyarországi ÁFÁ-t alkalmaz minden termék esetében. Felhasználó a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel. Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg. Szolgáltató visszatarthatja a termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával. Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a felhasználót. Szolgáltató a termék átadása érdekében a magyar felhasználókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi felhasználóknak is. Amennyiben felhasználó az ÁSZF szerint kérheti a termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi felhasználó is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon. Amennyiben felhasználó az ÁSZF szerint választhatja a termék személyes átvételét a szolgáltatónál, ezzel élhet a nem magyarországi felhasználó is. Egyebekben a felhasználó kérheti, hogy a termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar felhasználót ez a jog nem illet meg. Szolgáltató a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben felhasználó a szállítási díjat nem fizeti meg szolgáltató számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, szolgáltató a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti felhasználó számára.

 

VII. ELÁLLÁS

 

VII/1.    Elállási jog gyakorlása

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje [továbbiakban Fogyasztó].

 

A fogyasztó jogosult a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja az elállási jogát. Amennyiben a fogyasztó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles írásban, igazolható módon eljuttatni [postai/elektronikus levél] a jelen ÁSZF szolgáltató adatait tartalmazó pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a szolgáltató részére. A fogyasztó tehát elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

 

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a szolgáltató részére. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSZF-ben részletezettek szerint megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 napon belül elküldi a szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

A fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a szolgáltató jelen ÁSZF-ben feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi [postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja] a terméket. A termék a szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli. A szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a szolgáltató visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási [kiszállításért fizetett] költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

VII/2.    Az elállási jog gyakorlásának esetei

 

 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 • Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac szolgáltató által nem befolyásolható a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
 • Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a felhasználó személyére szabtak.
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
 • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 • Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
 • Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor.
 • Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.
 • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
 • Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.
 • Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.
 • Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.
 • A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

VIII. KELLÉKSZAVATOSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

 

VIII/1.   Kellékszavatosság

 

A felhasználó a szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

 

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Nem a fogyasztóval kötött szerződés esetén a felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

A felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést a felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az

ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

 

A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A felhasználó közvetlenül a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a szolgáltató nem köteles a felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő 6 hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

VIII/2.   Termékszavatosság

 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a fogyasztónak minősülő a felhasználó – választása szerint – a VIII/1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 1 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a felhasználónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

VIII/3.   Jótállás

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

 

A szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Ugyanazon hiba miatt a felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a felhasználó a jótállásból fakadó jogok a VIII/1. és a VIII/2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

VIII/4.   Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

Igényeit a felhasználó a II. pontban megjelölt elérhetőségeken érvényesítheti.

 

IX. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 

A fogyasztó a termékkel vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a II. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.

 

Név:                                      Noorla kft.

E-mail cím:                          info@noorla.hu

Levelezési cím:                 2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 713.

 

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a szolgáltatóval a panaszát, amely a szolgáltatónak, illetve a szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

 

A szóbeli panaszt a szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

Fogyasztóvédelmi eljárás Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

Bírósági eljárás

A felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető testületi eljárás

A felhasználó a szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a felhasználó fogyasztói panaszát a szolgáltató elutasítja, úgy a felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

A szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

Ennek keretében fennáll a szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a szolgáltató jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

 

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell

 

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Weboldal: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform

Az Eu


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

I. PREAMBULUM

 

Üdvözöljük! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

 

Tájékoztatjuk, hogy jelen általános szerződési feltételek [továbbiakban: ÁSZF] a www.noorla.hu weboldalon [továbbiakban: weboldal] elérhető szolgáltatás felhasználó [továbbiakban: felhasználó] általi igénybevételének használati feltételeit tartalmazza.

 

Irányadó jogszabályok:

 

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

 

A weboldal használatához szükséges, a jelen ÁSZF által nem tartalmazott technikai tájékoztatásokat a weboldal tartalmazza.

 

A weboldal használatával a felhasználó automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

II. SZOLGÁLTATÓI ADATOK

 

Név:

Noorla Kft.

Székhely:

2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 713.

Levelezési cím:

2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 713.

Cégjegyzékszám:

11-09-028639

Nyilvántartásba vezető hatóság:

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

29167571-2-11

Statisztikai számjel:

29167571-4791-113-11

E-mail cím:

info@noorla.hu

Weboldal:

www.noorla.hu

Számlavezető bank:

OTP Bank

Számlaszám:

11740009-24116666

 

 

 

 

 

továbbiakban: szolgáltató

 

III. TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

Név:

UNAS Online Kft.

Székhely:

9400 Sopron

Elérhetőség:

unas@unas.hu

Weboldal:

unas.hu

 

III. A WEBOLDALON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

 

Textil, játék, ajándék és egyéb kiegészítők webáruháza.

 

IV. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

IV/1.     Felelősség

 

A felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért és hogy a felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

A felhasználók által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat – különösen, de nem kizárólagosan a hozzászólások – a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

IV/2.     Szerzői jogi védelem

 

A weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így üzleti, kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos.

 

V. FOGALMAK

 

 • Felhasználó: lásd pont
 • Szolgáltató: lásd pont
 • Felek: szolgáltató és felhasználó együtt
 • Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 • Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
 • Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
 • Weboldal: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
 • Szerződés: felek között a weboldal és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 • Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
 • Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 • Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi
 • Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,
 • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 • a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

VI. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS FOLYAMATA

 

VI/1.     Megrendelés

 

A weboldal termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a felhasználók számára. A weboldalon a felhasználó menüpontok segítségével böngészhet.

 

A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg, melyek között az Akciós termékek kategóriában a webáruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre a webáruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít.

Az Újdonságok menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A weboldalon lehetőség van kulcsszó keresésre, melynek során a keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

 

Első lépés:

A kiválasztott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A felhasználó a Megrendelés gombra kattintva folytathatja a vásárlási folyamatot.

 

Második lépés:

Három opció válik elérhetővé, ezek a belépés, a regisztráció és a regisztráció nélküli vásárlás.

 

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a felhasználónak megadnia:

 

 • e-mail cím,
 • név,
 • telefonszám,
 • számlázási cím,
 • ha eltérő akkor szállítási cím.

 

Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges.

 

A sikeres regisztrációról a felhasználó e-mailben és a weboldalon is tájékozódhat.

 

A felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

 

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a felhasználó felelős, továbbá a felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

 

Elfelejtett jelszó esetén a weboldalon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben

a Felhasználó korábban regisztrált a weboldalon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

 

Harmadik lépés:

A felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot.

 

A felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését.

 

A véglegesítésről a weboldalon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a szolgáltató felé.

 

Megrendelési szándéktól függetlenül a felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el.

Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

 

VI/2.     Ajánlati kötöttség és visszaigazolás

 

A szolgáltató a felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a felhasználó a visszaigazolást nem kapja meg 48 órán belül, úgy a felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termék(ek)et pedig nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

VI/3.     A szerződés létrejötte

 

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti

szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

 

VI/4.     A szerződés iktatása

 

A weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

A szolgáltató nem veti alá magát bármilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

 

VI/5.     Számla

 

A szolgáltató elektronikus számlát állít ki, amelyet az áruval együtt küld meg a vevő részére.

 

VI/6.     Fizetés

 

                A fizetés három módon lehetséges:

 

 • Online Bankkártyás [SimplePay] - folyamatban
 • Utánvét + 890.- Ft kezelési költség
 • Készpénzzel személyes átvételkor

 

VI/7.     Átvételi lehetőségek és szállítás

 

A szállítási módok felsorolása, amelyet a szolgáltató biztosít az alábbiak.

 

Az online megrendelt termékek kiszállítása, szállítási módtól függetlenül a termék tárgyoldalon feltűntetett várható szállítási időn belül történik, raktáron levő termékeknél pedig 1-5 munkanapon belül.

 

Szállítási módok:

 • MPL futárszolgálat házhozszállítással, melynek díja bruttó 1975- Ft, azonban a 25.000.- Ft feletti vásárlásnál ingyenes.
 • PostaPonti átvétel, melynek minimum díja bruttó 1525.- Ft, azonban 25.000.- Ft felett ingyenes.
 • A szolgáltatóval előre egyeztetett helyen
 • GLS futárszolgálat házhozszállítással, melynek díja 1890.- Ft.

 

A termék átvételekor a felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e.

 

Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a szolgáltató díjmentesen biztosítja.

 

Az átvételt követően észlelt sérülésért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A szolgáltató késedelme esetén a fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szállítási díj közvetített szolgáltatásnak minősül.

 

VI/8.     Termék rendelkezésre állása

 

Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a szolgáltató a megrendelést leadó felhasználó számára haladéktalanul visszautalja.

 

VI/9.      Árak

 

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.  Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a szolgáltató az árakat módosítsa, mely azonban nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a megrendelést leadó felhasználó

eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

VI/10.   Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

 

Amennyiben a felhasználó korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át – ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt -, vagy a termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza a szolgáltatóhoz, a szolgáltató a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

 

Szolgáltató visszatarthatja a termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával. Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a felhasználót.

 

VI/11.   Külföldre történő értékesítés

 

Szolgáltató nem különbözteti meg a weboldal használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a szolgáltató Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, szolgáltató nem köteles a felhasználó tagállami szerinti nyelven kommunikálni. Szolgáltató nem köteles megfelelni a felhasználó tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek és hogy tájékoztassa a felhasználót ezekről a követelményekről. Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában magyarországi ÁFÁ-t alkalmaz minden termék esetében. Felhasználó a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel. Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg. Szolgáltató visszatarthatja a termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával. Amennyiben a termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a felhasználót. Szolgáltató a termék átadása érdekében a magyar felhasználókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi felhasználóknak is. Amennyiben felhasználó az ÁSZF szerint kérheti a termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi felhasználó is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon. Amennyiben felhasználó az ÁSZF szerint választhatja a termék személyes átvételét a szolgáltatónál, ezzel élhet a nem magyarországi felhasználó is. Egyebekben a felhasználó kérheti, hogy a termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar felhasználót ez a jog nem illet meg. Szolgáltató a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben felhasználó a szállítási díjat nem fizeti meg szolgáltató számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, szolgáltató a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti felhasználó számára.

 

VII. ELÁLLÁS

 

VII/1.    Elállási jog gyakorlása

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje [továbbiakban Fogyasztó].

 

A fogyasztó jogosult a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja az elállási jogát. Amennyiben a fogyasztó az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles írásban, igazolható módon eljuttatni [postai/elektronikus levél] a jelen ÁSZF szolgáltató adatait tartalmazó pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a szolgáltató részére. A fogyasztó tehát elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

 

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a szolgáltató részére. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSZF-ben részletezettek szerint megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 napon belül elküldi a szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

A fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a szolgáltató jelen ÁSZF-ben feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi [postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja] a terméket. A termék a szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli. A szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a szolgáltató visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási [kiszállításért fizetett] költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

VII/2.    Az elállási jog gyakorlásának esetei

 

 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 • Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac szolgáltató által nem befolyásolható a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
 • Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a felhasználó személyére szabtak.
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
 • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 • Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
 • Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított 30. napot követően kerül sor.
 • Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.
 • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
 • Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.
 • Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.
 • Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.
 • A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

VIII. KELLÉKSZAVATOSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

 

VIII/1.   Kellékszavatosság

 

A felhasználó a szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

 

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Nem a fogyasztóval kötött szerződés esetén a felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

A felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést a felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az

ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a szolgáltató adott okot.

 

A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A felhasználó közvetlenül a szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a szolgáltató nem köteles a felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő 6 hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

VIII/2.   Termékszavatosság

 

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a fogyasztónak minősülő a felhasználó – választása szerint – a VIII/1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 1 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a felhasználónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

VIII/3.   Jótállás

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

 

A szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Ugyanazon hiba miatt a felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a felhasználó a jótállásból fakadó jogok a VIII/1. és a VIII/2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

VIII/4.   Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

Igényeit a felhasználó a II. pontban megjelölt elérhetőségeken érvényesítheti.

 

IX. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 

A fogyasztó a termékkel vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a II. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.

 

Név:                                   Noorla kft.

E-mail cím:                          info@noorla.hu

Levelezési cím:                    2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 713.

 

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a szolgáltatóval a panaszát, amely a szolgáltatónak, illetve a szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

 

A szóbeli panaszt a szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

Fogyasztóvédelmi eljárás Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

Bírósági eljárás

A felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető testületi eljárás

A felhasználó a szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a felhasználó fogyasztói panaszát a szolgáltató elutasítja, úgy a felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

A szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

Ennek keretében fennáll a szolgáltatónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a szolgáltató jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

 

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell

 

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Weboldal: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy weboldalt, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

 

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

 

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

X. EGYÉB

 

X/1.       ÁSZF, árak módosítása

 

A szolgáltató jelen ÁSZF-et, a weboldalon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a weboldalon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

X/2.       Technikai korlátok

 

A weboldalon történő vásárlás feltételezi a felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal működését és a vásárlást.

 

X/3.       Adatvédelmi szabályzat

 

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: www.noorla.hu

 

***

 

Hatályos: 2021.04.01.-től

 

rópai Bizottság létrehozott egy weboldalt, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

 

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

 

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

X. EGYÉB

 

X/1.       ÁSZF, árak módosítása

 

A szolgáltató jelen ÁSZF-et, a weboldalon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a weboldalon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

X/2.       Technikai korlátok

 

A weboldalon történő vásárlás feltételezi a felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal működését és a vásárlást.

 

X/3.       Adatvédelmi szabályzat

 

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: www.noorla.hu

 

***

 

Hatályos: 2021.04.01.-től

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

I. PREAMBULUM

 

A www.noorla.hu webáruház [továbbiakban: webáruház] üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 

A webáruház tulajdonosa, üzemeltetője, egyben az adatkezelő [továbbiakban: adatkezelő]:

 

Név:

Noorla Kft.

Székhely:

2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 713.

Levelezési cím:

2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 713.

Iroda címe:

2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 713.

Cégjegyzékszám:

11-09-028639

Nyilvántartásba vevő hatóság:

Tatabányai Törvényszék Bírósága

Adószám:

29167571-2-11

Statisztikai számjel:

29167571-4791-113-11

E-mail cím:

info@noorla.hu

Weboldal:

www.noorla.hu

 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője [továbbiakban: adatvédelmi tisztviselő]:

 

Név:

Noorla Kft.

Levelezési cím:

2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 713.

E-mail cím:

info@noorla.hu

Telefonszám:

00 36 20 501 3684

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [általános adatvédelmi rendelet] szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS [EU] 2016/679 RENDELETE  [továbbiakban: Rendelet] szerint az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése e rendelettel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. Ha az az adatkezelési tevékenység vonatkozásában arányos, a fenti intézkedések részeként az adatkezelő megfelelő belső adatvédelmi szabályokat is alkalmaz. A Rendelet szerint az adatkezelő a természetes személyek személyes adatainak kezelése esetén az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a Rendelet által előírt, az adatok kezelésére vonatkozó valamennyi tájékoztatást az érintett személy részére tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető formában, világosan és közérthetően biztosítsa, továbbá, hogy a kezelésében álló személyes adatokat megvédje. Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő jelen nyilatkozat tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el és fenntartja magának a jogot a nyilatkozat egyoldalú megváltoztatására, azzal, hogy a felhasználók értesítése céljából a módosításokkal ellátott nyilatkozatot annak hatályba lépése előtt legalább 15 nappal a www.noorla.hu weboldalon közzéteszi.

 

Egyéb irányadó jogszabályok:

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete [GDPR],
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – [Info tv.],
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [Ptk.],
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – [Eker tv.],
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – [Ehtv.],
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény [Fogyv tv.],
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény [Pktv.],
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény [Grtv.],
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [Számv tv.],
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény [Fttv.].

 

II. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Adattakarékosság: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

III. ADATKEZELÉS

 

A webáruházból történő rendelés alkalmával az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő összegyűjti, feldolgozza és felhasználja a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok keretein belül. Az Öntől kért információk, amelyek az Ön által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, a többi adat önkéntes. A szerződések megkötéséhez és végrehajtásához az egyes esetektől függően szükségünk van olyan kapcsolati információkra, mint a név, szállítási és számlázási cím, illetve az Ön által választott fizetési módról szóló tájékoztatás. Ezen kívül az Ön adatait használjuk még vásárlói adatbázisunk frissítésére, hogy az adatbázisban csak releváns adat kerüljön tárolásra. Gépelési hibák elkerülésére és annak biztosítására, hogy az Ön által rendelt árucikket meg is kapja, a beírt címet teljesség és pontosság tekintetében ellenőrizzük.

 

III/1.      Személyes adat

 

A regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 

 • név,
 • e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám.

 

Személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, címén, telefonszámán, e-mail címén és adó azonosító jelén, adószámán túlmenően a weboldalon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból. Ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta az ajánlatunkat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai (technikai információk). Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben.

 

III/2.      Személyes adatok felhasználása

 

Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A törvényi előírások keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a weboldalon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik egy vásárlói azonosítóval, vagy amikor termékeket rendel nálunk. Adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és ezen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, valamint az Ön beleegyezésével használjuk föl.

 

III/3.      Az adatkezelés célja

 

 • Jelszó: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
 • Vezeték-és keresztnév: A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
 • E-mail cím: Kapcsolattartás.
 • Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
 • Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
 • Szállítási név és cím: A házhoz szállítás lehetővé tétele.
 • A vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet végrehajtása.
 • A vásárlás/regisztráció kori IP cím: Technikai művelet végrehajtása.

 

III/4.      Az adatkezelés jogalapja

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

Postai úton: 2800 Tatabánya,  Gál István ltp. 713.

E-mail útján: info@noorla.hu

 

III/5.      Technikai adatok

 

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. Amikor Ön meglátogatja az adatkezelő weboldalát, rendszerint a következő adatokat tároljuk technikai okokból a naplófájlokban:

 

 • a csatlakozott számítógép IP-címe,
 • az a weboldal, ahonnan Ön hozzánk látogat [hivatkozási hely],
 • az Ön által meglátogatott weboldalaink látogatásának ideje és időtartama,
 • böngészőjének típusa és beállításai,
 • operációs rendszer.

 

Az adatokat technikai elővigyázatosságból legfeljebb 30 napig tároljuk a jogosulatlan belépésekkel szemben adatfeldolgozó rendszerünk védelmében.

 

III/6.      Az adatkezelés időtartama

 

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, történő leiratkozásig tart.

 

III/7.      Profilok törlése és módosítása

 

A vásárló a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az  info@noorla.hu e-mail címen vagy írásban a 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 713.  postai címen, illetve a regisztrációt a vásárló bármikor saját maga törölheti, az adatmódosítás menüpontban megtalálható „profil törlése” gombra kattintva. Az adatkezelő azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett.

 

III/8.      Felelősség és biztonság

 

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. A vásárló a weboldal használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és weboldalon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és az adatkezelő jogát, illetve jogos érdekeit nem sértik. Az adatkezelő a fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Az adatkezelő a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben az adatkezelő a vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel és a törléssel egy időben a vásárlót tájékoztatja.

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. Az adatkezelő az érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli.

 

A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

 

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a weboldalon megadott módokon kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Az adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

Ha kérdése van, illetve szeretne élni a jogszabályok által biztosított bármely jogával, kérjük, küldjön e-mailt következő címre:

 

Postai úton: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 713.

E-mail útján: info@noorla.hu

 

III/9.      Adattovábbítás, adatfeldolgozás és a szerződéses partnerek

 

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat keze.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmiszabályoknak.

 

Az adatkezelő továbbíthatja az Ön adatait [név, számlázási, illetve szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, adószám] az alábbi partnerei részére [címzettek]:

 

 • Az UNAS Online Kft. [cégjegyzékszám: 08-09-015594; székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I. em. 15.] mint tárhelyszolgáltatónk, üzemeltetőnk részére.

Az adattovábbítás célja: adatfeldolgozás [pl. az Ön megrendelésének feldolgozása, weboldal elérhetővé tétele].

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az érintett jogai: Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 

Amennyiben Ön nem személyes átvételt jelöl meg a termék átvételi módjaként, úgy az Ön által választott szállítási módnak megfelelően a szállításhoz szükséges adatokat [neve, számlázási, illetve szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, adószáma] továbbításra kerül az alábbi – választása szerinti - szolgáltatók egyikének:

 

 • Magyar Posta Zrt. [cégjegyzékszám: 01-10-042463; székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.], mint szerződéses partnerünk részére.
 • FoxPost Zrt. [cégjegyzékszám: 10-10-020309; székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.], mint szerződéses partnerünk részére.
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. [cégjegyzékszám: 13-09-111755; székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.], mint szerződéses partnerünk részére.

 

Az adattovábbítás célja a fenti esetekben, hogy a megrendelt termék az Ön által megadott szállítási címre kiszállításra kerülhessen.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: neve, szállítási cím, számlázási cím telefonszám, e-mail cím, adószám.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

A szállítással kapcsolatos információk közül fontosnak tartjuk kiemelni a gyorsabb és pontosabb szállítás érdekében, hogy csak az Ön által megadott szállítási címre áll módunkban a terméket kiszállítani függetlenül attól, hogy az időközben változott, vagy nem a megfelelő módon került rögzítésre a webáruházunkban történő vásárlás folyamán.

 

Amennyiben Ön a fizetési módok közül a bankkártyás fizetési módot választja az Ön személyes adatai közül [neve, címe, számlázási cím, szállítási cím, e-mail címe, telefonszáma, adószáma] továbbításra kerül:

 

 • OTP Mobil Kft. [cégjegyzékszám: 01-09-174466; székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.], mint a SimplePay rendszer üzemeltetőjének.

Az adattovábbítás célja, a SimplePay Rendszeren keresztül bonyolított online pénzáramlás biztosítása és annak biztonságos lebonyolítása.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: neve, címe (számlázási cím, szállítási cím), e-mail címe, telefonszáma, adószáma.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

Az érintett jogai: Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 

 • Billingo Technologies Zrt. [cégjegyzékszám:01-10-140802; székhely: 1133 Budapest, Árboc utca 6. III.emelet ] üzemelteti az adatkezelő számlázó programját, a mely adattovábbítás célja a szigorú számadású bizonylat [számla] kiállítása, ami a számviteli törvényben előírt kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges.

Az adattovábbítás célja a számviteli, szigorú számadású bizonylat kiállítása.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre [neve, címe (számlázási cím, szállítási cím), e-mail címe, telefonszáma, adószáma].

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számviteli törvényben előírt 8 éves időtartam.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 

 • HD Agency Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-189054; székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. 2. em. 01.].

Az adattovábbítás marketing célú: hírlevelek kezelése, Google AdWords hirdetések kezelése.

 

 • The Rocket Science Group / Mailchimp [1526 DeKalb Ave NE, Atlanta, GA 30307, Egyesült Államok], mint hírlevél kezelő szoftver.

Az adattovábbítás marketing célú: hírlevelek kezelése.

 

 • Intren Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. [cégjegyzékszám: 01-09-894910; székhely: 1125 Budapest, György Aladár utca 35-39].

Az adattovábbítás marketing célú: Facebook hirdetések kezelése.

 

III/10.   Marketing eszközök

 

 • Közösségi média

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Pinterest/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 • Hírlevéllel, kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés

A Hírlevél hetente jelenik meg, az adatkezelő marketingtartalmú célzott üzeneteivel. Ezt a levelet az Ön előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján küldjük az Ön által megadott e-mail címre, mely hozzájárulást vagy az adatkezelő hírlevélre történő feliratkozásakor, vagy az adatkezelő nyereményjátékainak, vagy promócióinak valamelyikében való részvételre jogosító adatok megadásával vagy internetes nyereményjátékra történő regisztráláskor tett meg, az ott leírt feltételek határozott elfogadásával. Az előzetes hozzájárulás szerint Ön marketingtartalmú célzott üzenetek fogadását kifejezetten vállalja. Az adatkezelő a weboldalon lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy a regisztrációtól függetlenül feliratkozzanak a hírlevélre a kosár/hírlevél menüpont alatti „feliratkozás” –ra történő kattintással. A vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti az adatkezelő részére küldött e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „leiratkozom” linkre történő kattintással. Ebben az esetben az adatkezelő a vásárló minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli a nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a vásárlót. Lehetőség van szintén a hírlevelek alján található „módosítom az adataim” linkre kattintva az adatainak módosítására is.

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele. A feliratkozás időpontja. Technikai művelet végrehajtása. A feliratkozáskori IP cím. Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

Olyan tájékoztatási célú értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez és az adatkezelő működéséhez, mint pl. a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy díjfizetéses csomagok [pl. rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása], nem tilthatók le. Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott célhelyre küldjük.

 

III/11.    Sütik használata

 

Weboldalainkon un. sütiket használunk. A sütik [angolul: cookies] olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy maximális kényelmet nyújtsunk Önnek, amikor meglátogatja a weboldalunkat. Ebbe tartoznak például a bevásárlókosár funkciójának megjelenítésére szolgáló alapbeállítási paraméterek. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nem az Ön merevlemezén tárolódnak és nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja vagy ha meghatározott ideig semmit nem csinál a weboldalon. Megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a gyártótól vagy webböngészőjének súgóján keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatkezelő weboldalának funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha Ön letiltja a sütik használatát.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti [session] cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az adatkezelő weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó [persistent] cookie: állandó cookie-t is használ az adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében [pl. optimalizált navigáció nyújtása]. Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

Biztonsági cookie.

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a cookie-k fajtájától függően 1 óra - 40 év.

 

III/12.    Google Analytics

 

A weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. [„Google“] webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics ún. „sütiket“, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik az Ön weboldal-látogatásainak elemzését. A süti által az Ön weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer általában a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott

tárolja. A Google lerövidíti az Ön IP-címét, de csak az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb országaiban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a rendszer a teljes IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott rövidíti le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje az Ön weboldal-használatát, és jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal üzemeltetőjének. A böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze egyéb Google-adatokkal.

 

A sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó süti telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő adatgyűjtést ezen a weboldalon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét. Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania. A Google Analytics felhasználási

feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

https://www.google.de/intl/en-GB/policies/

 

III/13.    Google AdWords remarketing

 

A weboldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük

el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. [Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.]

 

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

Információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

III/14.    Linkek más vállalatok weboldalaira

 

Az adatkezelő weboldala tartalmazhat más vállalatok weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztül Ön által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmi intézkedéseiért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, tájékozódjon ezen külső webhelyek adatvédelmi szabályairól.

 

III/15.    Közösségi segédprogramok – pluginek

 

Weboldalunkon un. közösségi segédprogramokat, plugineket kínálunk különböző közösségi hálózatokhoz [pl. a Facebook “Like” gombja]. Ezen pluginek integrálását az UNAS Online Kft. [cégjegyzékszám: 08-09-015594; székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I. em. 15.] végzi.

 

Magánszférájának védelme érdekében a közösségi pluginek integrációjához, beépítéséhez olyan technikai megoldást alkalmazunk, amely megakadályozza adatok [pl. IP-cím] hálózati átvitelét a Facebookhoz hasonló közösségi hálózatokhoz abban a pillanatban, ahogy a weboldalunk megnyílik. Csak a közösségi pluginekre való első ráklikkeléskor lesznek ezek a segédprogramok aktiválva.

Ezt követően az Ön webböngészője visszakeresi a plugineket az UNAS Online Kft. szerveréről és a mi weboldalunk részeként jeleníti meg azokat. Ezzel összefüggésben az információ [pl. IP-cím] átkerül az UNAS Online Kft-hoz és a Facebookhoz, Instagram, Printerest közösségi hálózatokhoz. Ezen kívül az UNAS Online Kft. sütiket vagy un. “webjelzőket” is tárolhat az Ön számítógépén. Amikor Ön ráklikkel a közösségi pluginekre, akkor tudja teljes funkciójában használni a “Barát meghívása” gombot [pl. a “Like”-ot]. Ha Ön tagja egy közösségi hálónak és a megfelelő pluginre kattint, a közösségi hálózat szolgáltatója az Ön weboldalunkon tett látogatásáról szóló információt esetleg hozzáköti az Önnek az adott hálózaton lévő profiladataihoz. Ha erről, illetve más funkcionalitásról többet szeretne tudni, szíveskedjen kapcsolatba lépni a közösségi hálózat operátoraival.

 

Az UNAS Online Kft. adatvédelmi politikájáról bővebb információt az alábbi linken találhat: https://unas.hu/adatvedelmi_tajekoztato.

 

Javasoljuk, tájékozódjon böngészőjének egyedi beállítási lehetőségeiről, azzal kapcsolatban, hogy az hogyan kezelheti a sütiket [cookie-kat] és a webjelzőket. Ezeket az információkat böngészője gyártójától egyszerűen megkaphatja. Továbbá, harmadik fél szolgáltatók is kínálnak un. böngésző segédprogramokat, extenziókat/plugineket, amelyekkel a böngésző sütikkel és személyes információkkal kapcsolatos működése konfigurálható.

 

IV. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

 • Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog: Személyes adataik kezeléséről a vásárlók az adatkezelőtől bármikor írásban e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az „adatmódosítás” menüpont alatt. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a vásárló regisztrált e-mailcíméről küldi. Amennyiben a vásárló kéri, az adatkezelő tájékoztatást ad a vásárlóra vonatkozó és az adatkezelő által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból – amennyiben ennek törvényi akadálya nem áll fenn - kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 • Adatok helyesbítése, törlése, zárolása: A vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni e-mail-ben. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számítva indokolatlan késedelem nélkül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály [pl. számviteli szabályozás] alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. A vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a vásárló jogos érdekét nem sérti.

 

 • Adatkezelés elleni tiltakozás: A vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

 • Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 • Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

 • Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos joggyakorlással, kérdéssel, észrevétellel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeink vannak:

 

Postai úton: 2800 Tatabánya,  Gál István ltp. 713

E-mail útján: info@noorla.hu

 

Eljárási határidők

A kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható az 1 hónapos határidő, de erről értesítjük Önt a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül [az ok, jogalap megjelölésével]. Ha nem teszünk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

V. PANASZKEZELÉS

 

Kezelt adatok: Név, e-mail cím, panaszban foglalt egyéb személyes adatnak minősülő adatok.

 

Adatkezelés célja: Panaszok kivizsgálása, kapcsolattartás.

 

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, jogszabályi kötelezettség.

 

Adatkezelés időtartama: A panasz beérkezésétől számított 5 év.

 

VI. ADATVÉDELMI INCIDENS

 

Az adatvédelmi incidens fogalma: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek közül bármelyik teljesül:

 

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Rendelet 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

VII. JOGORVOSLAT

 

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Székhely:            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:            1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon:               +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail:                  ugyfelszolgalat@naih.hu

 

VIII. EGYÉB

 

Az adatkezelő rendszere az érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot az érintetteknek a weboldal felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintetteknek a weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat az adatkezelő által a weboldalon biztosított módon.

 

***

 

Hatályos: 2021.04.01-től

 

Jelen adatkezelési tájékoztatóra az ÁSZF IV/2. pontjában foglalt rendelkezések irányadóak, így azt üzleti, kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos.